Over ons

Lidmaatschap


Wat doen we:

In de zomermaanden, van begin zomertijd t/m weekend einde zomertijd

 • Iedere zondagochtend een rit op de racefiets variërend van 60 tot 100 km.
 • Iedere maand een speciale rit op de racefiets op de zaterdag waarbij we een bijzondere omgeving aandoen (bv Limburg, Veluwe, Rivierengebied).
 • Iedere donderdagmorgen een trainingsrit op de racefiets van ca 70 km. als er belangstelling voor is.
In de wintermaanden, van week na weekend begin wintertijd t/m week voor weekend einde wintertijd
 • Iedere zaterdagmiddag  een ATB rit.
 • Iedere maand een speciale rit op de ATB op zaterdag waarbij we een bijzondere omgeving aandoen (bv Limburg, de Peel)
 • Iedere donderdagochtend een ATB trainingsrit
 • Iedere zondagochtend een trainingsrit op de racefiets bij voldoende belangstelling
 • Iedere woensdagmorgen een trainingsrit op de racefiets van ca 60 km. als er belangstelling voor is

 Veder krijgen onze leden:

 • Een verzekering bij NTFU.
 • Abonnement op Fietssport-magazine.
 • Prijzen in diverse clubkampioenschappen en wielerspellen.
 • Een feestavond of een Barbecue.
 • Korting op kleding.
 • ....... en nog veel meer.

 En dit alles tegen een jaarcontributie van € 65,-

.

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Toerclub Aalst-Waalre (TCAW).

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom  zorgvuldig om met persoonsgegevens. TCAW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

·      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, waaronder inzage in uw persoonsgegevens, het laten corrigeren, aanvullen of verwijderen van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


TCAW past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website staat steeds de meest recente versie van de privacyverklaring. 

Wanneer u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Toerclub Aalst-Waalre wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen: tcaw.secretariaat@gmail.com

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TCAW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

·      Administratieve doeleinden;

·      Communicatie over de clubactiviteiten en/of uitnodigingen.